Showing 3 Result(s)

Логопедична терапия на оралномоторни хранителни механизми (обучителен тренинг)

Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ и „Бланико ООД“
Организират двудневен обучителен тренинг на тема
„СЕНЗОРНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ“

Одобрена със заповед № РД09-863 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Сертифициране с 1 бр. кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към развитието на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст. Ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга ще бъдат демонстрирани техники за стимулиране на сетивната и двигателната организация на хранителните механизми при недоразвитие на умения и различни нарушения. Ще бъдат обсъждани възможности за планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 10-11 ноември 2018 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

За информация:
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

Форма за регистрация:
https://goo.gl/forms/EvxCvBmhFHvufN792

За регистрация със заявка на удостоверение с кредит, моля обърнете внимание на специалната секция в регистрационната форма.

Данни за банков превод:
„Сафея” ЕООД
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF

Логопедична терапия на оралномоторните механизми при хранене
(при деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка)
(обучителен тренинг)

Тематична програма:

1. Анатомични и неврофизиологични особености в развитието на орално-лицевите структури, ангажирани в храненето
1.1. Пренатални и перинатални фактори
1.2. Постнатален период и биофизиологични фактори на храненето
1.3. Характеристика на процесите на сензорна регистрация и преработка и етапи на неврологична зрялост
1.4. Фактори на развитието и ранни маркери за проблеми в мускулния тонус и двигателния контрол
1.5. Анализ на казус и дискусия
2. Комуникативни особености в развитието при бебета и деца с проблеми в храненето, базирани на нарушения в сензорната преработка
2.1. Проблеми в регулацията
2.2. Сензорна допустимост и изявени трудности в интеракцията
2.3. Анализ на казус
3. Диагностични маркери за нарушения на мускулния тонус и сензорната регистрация и преработка в орално-лицевите структури и хранителни механизми
3.1. Организация на изследването – технически и организационни методи
3.2. Диференциална диагностика на оралномоторни нарушения и проблемите в сензорната преработка в орално-лицевата област
3.3. Дискусия и анализ на казуси
4. Терапевтично планиране и избор на подходи
4.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди при деца с ДЦП, генетични синдроми и други неврологични нозологии
4.2. Принципи на определяне на първостепенни нужди при проблеми в сензорната преработка на орално-моторните и хранителните механизми
4.3. Оралномоторна и оралносензорна терапия
4.4. Дискусия и анализ на казуси
5. Техники на безопасност и хигиена на въздействието
5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични подходи при оралномоторните нарушения и при нарушения на хранителните механизми

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране (обучителен тренинг)

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

организират двудневен обучителен тренинг за специалисти на тема

ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ В ЛОГОПЕДИЧНАТА РАБОТА ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА И ДВИГАТЕЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

водещи: Светлана Картунова и Петър Лазаров

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и  емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.  Ефективната работа на сензорните системи осигурява развитието на способностите за учене, усвояването на умения, задоволяването на нуждата от комуникация и нейното използване. Взаимодействието с околната среда и обработката на нейните въздействия изграждат стратегии за справяне с трудности, увереност в собствените способности и самостоятелност.

Трудностите в процесите на сензорна преработка се отразяват негативно върху възприемането на сигналите от средата и от собственото тяло, което пък възпрепятства адаптивните механизми. Нарушават се способностите за фокусиране върху дейности, развитието на двигателното планиране и изграждането на стратегии за справяне в ежедневни ситуации. В глобален план страда комуникацията, регулацията на емоциите и поведението.

Настоящето обучение предоставя теоретична информация за повишаване на познанията за  отражението на проблеми в сензорната преработка и двигателно планиране в развитието на комуникацията. Практическата насоченост на курса е за интегрирано използване на стратегии и различни техники за сензорна регулация. Ще бъде отделено внимание и на прилагането им в хода на логопедично въздействие при деца с проблеми в развитието. По време на тренинга ще има възможност за обсъждане и анализ на случай от практиката на участниците в тренинга при спазване на правилата за конфиденциалност и изискванията за представяне на казус.

 

Организация на обучението:

Обучението включва два модула с общо 32 часа (16+16) теоретичен и практически тренинг.

Място: Обединена терапевтична практика „Детски истории“
София, бул. „Цариградско шосе“ №23

 

Първи модул (16 часа) – 270 лв.

Събота и неделя по 8 часа – по обявената програма.

Дата: 1-2 декември 2018 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Втори модул – практически тренинг (16 часа) – 150 лв.

По желание участниците могат да преминат и практически тренинг (втори модул) до 3 месеца след първия. Допускат се до двама участници едновременно.

Провеждане: По предварителна договорка по 4 часа на ден – тренинг в режим на пряко наблюдение, участие и инструкции в терапевтична среда.

Дата: По индивидуална договорка според възможностите на участниците и организацията на терапевтичната практика.

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

 

РЕГИСТРАЦИЯ на следния линк:

Терапевтични стратегии при нарушения на сензорната преработка

 

Банкови детайли:
Получател: САФЕЯ ЕООД

Банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG56FINV91501016430108     BIC: FINVBGSF

Основание за плащане: Обучение СИЛ 1 – за първи модул и Обучение СИЛ 2 – за втори модул.

 

Контакти:

Обединена терапевтична практика „Детски истории“

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №23

тел.: 0887 454 868

https://www.facebook.com/detski.istorii/

Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация (обучителен тренинг)

Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ и „Бланико ООД“
Организират двудневен обучителен тренинг на тема

„ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ – БИОМЕХАНИКА И ВРЪЗКАТА ИМ С РАЗВИТИЕТО И НАРУШЕНИЯТА НА ГОВОРНАТА АРТИКУЛАЦИЯ“

Одобрена със заповед № РД09-872 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Сертифициране с 1 бр. кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на оралномоторен подход в логопедичната практика.
Предоставя се теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на оралномоторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.
Демонстрират се методи на прилагане на масажни и стимулиращи технически средства за въздействие на сензорната преработка и двигателна организация на оралната моторика.
Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в дългосрочен и краткосрочен план.
Водещ: Светлана Картунова

Дата: 3-4 ноември 2018 г. // 9:00 – 17:00 ч.
Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)
Такса участие: 250 лв.

За информация:
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

Форма за регистрация:
https://goo.gl/forms/PgBpxlJ6gTZNdZAJ2

За регистрация със заявка на удостоверение с кредит, моля обърнете внимание на специалната секция в регистрационната форма.

Данни за банков превод:
Сафея ЕООД
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF

„Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация“
Тематична програма:

1. Анатомични структури и развитие на артикулационния апарат и свързани системи
1.1. Пренатален и постнатален период
1.2. Фактори на развитието и функционални умения
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие и онтогенеза на говорните звукове
2. Развитие и елементи на моторния контрол и моторното учене
2.1. Интеграция на рефлексно-стимулираните движения
2.2. Развитие на орален и артикураторен праксис
3. Техники за изследване на оралните механизми през различни възрастови етапи
3.1. Хранителни механизми
3.2. Маркери за проблеми в развитието на оралномоторните механизми
3.3. Диагностични инструменти и анализ
4. Някои патологични фактори от структурен и функционален характер, повлияващи развитието на оралната моторика
4.1. Структурни аномалии
4.2. Вариативни анатомични особености
4.3. Развитийни „вредни“ орално-моторни механизми
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия за стимулиране на оралномоторните и говорни механизми
5.1. Стабилизация и динамика на артикулаторните говорни структури
5.2. Техники на сензорно стимулиране за „картографиране“ на лицевите и орални структури
5.3. Техники за стимулиране на двигателна активност – сила, обем и динамика
5.4. Техники за стимулиране на правилна артикулаторна звукова продукция
6. Терапевтични техники и технически пособия
6.1. Регулация и стимулация на сетивната регистрация и преработка
6.2. Техники за използване на пасивни и вибрационни масажори
7. Основни похвати на терапевтично въздействие за артикулаторен тренинг при нозологични категории, обект на логопедична терапия.