Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация (обучителен тренинг)

Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ и „Бланико ООД“
Организират двудневен обучителен тренинг на тема

„ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ – БИОМЕХАНИКА И ВРЪЗКАТА ИМ С РАЗВИТИЕТО И НАРУШЕНИЯТА НА ГОВОРНАТА АРТИКУЛАЦИЯ“

Одобрена със заповед № РД09-872 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Сертифициране с 1 бр. кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на оралномоторен подход в логопедичната практика.
Предоставя се теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на оралномоторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.
Демонстрират се методи на прилагане на масажни и стимулиращи технически средства за въздействие на сензорната преработка и двигателна организация на оралната моторика.
Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в дългосрочен и краткосрочен план.
Водещ: Светлана Картунова

Дата: 3-4 ноември 2018 г. // 9:00 – 17:00 ч.
Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)
Такса участие: 250 лв.

За информация:
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

Форма за регистрация:
https://goo.gl/forms/PgBpxlJ6gTZNdZAJ2

За регистрация със заявка на удостоверение с кредит, моля обърнете внимание на специалната секция в регистрационната форма.

Данни за банков превод:
Сафея ЕООД
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF

„Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация“
Тематична програма:

1. Анатомични структури и развитие на артикулационния апарат и свързани системи
1.1. Пренатален и постнатален период
1.2. Фактори на развитието и функционални умения
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие и онтогенеза на говорните звукове
2. Развитие и елементи на моторния контрол и моторното учене
2.1. Интеграция на рефлексно-стимулираните движения
2.2. Развитие на орален и артикураторен праксис
3. Техники за изследване на оралните механизми през различни възрастови етапи
3.1. Хранителни механизми
3.2. Маркери за проблеми в развитието на оралномоторните механизми
3.3. Диагностични инструменти и анализ
4. Някои патологични фактори от структурен и функционален характер, повлияващи развитието на оралната моторика
4.1. Структурни аномалии
4.2. Вариативни анатомични особености
4.3. Развитийни „вредни“ орално-моторни механизми
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия за стимулиране на оралномоторните и говорни механизми
5.1. Стабилизация и динамика на артикулаторните говорни структури
5.2. Техники на сензорно стимулиране за „картографиране“ на лицевите и орални структури
5.3. Техники за стимулиране на двигателна активност – сила, обем и динамика
5.4. Техники за стимулиране на правилна артикулаторна звукова продукция
6. Терапевтични техники и технически пособия
6.1. Регулация и стимулация на сетивната регистрация и преработка
6.2. Техники за използване на пасивни и вибрационни масажори
7. Основни похвати на терапевтично въздействие за артикулаторен тренинг при нозологични категории, обект на логопедична терапия.