Детски истории и Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия е специализирана практика с компетенция за прилагане на:
Логопедична диагностика, терапия и консултиране, Ерготерапия, Стимулиране на сензорната преработка и двигателното планиране, Терапия при нарушения на оралномоторните и хранителните механизми, Монтесори терапия и педагогика.

Приложение при деца и възрастни с комуникативни нарушения и проблеми в развитието, неврологични заболявания, Аутистичен спектър и генетични синдроми.

Професионална концепция:

Интегриране на терапевтични методи за стимулиране на възможностите, уменията и самостоятелността в комуникацията, социалната адаптация и   ученето.