Showing 10 Result(s)
обучение

Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Център за психично здраве „Диагностика и консулт“организират двудневен обучителен тренинг на тема: РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ(Дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)водещи: Светлана Картунова и Жулиета Темникова За първи път в България се представя уеб-базиран въпросник за анамнестична информация …

Логопедична терапия на оралномоторни хранителни механизми (обучителен тренинг)

l.facebook.com/l.php

Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ и „Бланико ООД“
Организират двудневен обучителен тренинг на тема
„СЕНЗОРНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ“

Одобрена със заповед № РД09-863 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Сертифициране с 1 бр. кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към развитието на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст. Ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга ще бъдат демонстрирани техники за стимулиране на сетивната и двигателната организация на хранителните механизми при недоразвитие на умения и различни нарушения. Ще бъдат обсъждани възможности за планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 7-8 декември 2019 г. // 9:00 – 16:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

За информация:
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

Форма за регистрация:
https://goo.gl/forms/EvxCvBmhFHvufN792

За регистрация със заявка на удостоверение с кредит, моля обърнете внимание на специалната секция в регистрационната форма.

Данни за банков превод:
„Сафея” ЕООД
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF

Логопедична терапия на оралномоторните механизми при хранене
(при деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка)
(обучителен тренинг)

Тематична програма:

1. Анатомични и неврофизиологични особености в развитието на орално-лицевите структури, ангажирани в храненето
1.1. Пренатални и перинатални фактори
1.2. Постнатален период и биофизиологични фактори на храненето
1.3. Характеристика на процесите на сензорна регистрация и преработка и етапи на неврологична зрялост
1.4. Фактори на развитието и ранни маркери за проблеми в мускулния тонус и двигателния контрол
1.5. Анализ на казус и дискусия
2. Комуникативни особености в развитието при бебета и деца с проблеми в храненето, базирани на нарушения в сензорната преработка
2.1. Проблеми в регулацията
2.2. Сензорна допустимост и изявени трудности в интеракцията
2.3. Анализ на казус
3. Диагностични маркери за нарушения на мускулния тонус и сензорната регистрация и преработка в орално-лицевите структури и хранителни механизми
3.1. Организация на изследването – технически и организационни методи
3.2. Диференциална диагностика на оралномоторни нарушения и проблемите в сензорната преработка в орално-лицевата област
3.3. Дискусия и анализ на казуси
4. Терапевтично планиране и избор на подходи
4.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди при деца с ДЦП, генетични синдроми и други неврологични нозологии
4.2. Принципи на определяне на първостепенни нужди при проблеми в сензорната преработка на орално-моторните и хранителните механизми
4.3. Оралномоторна и оралносензорна терапия
4.4. Дискусия и анализ на казуси
5. Техники на безопасност и хигиена на въздействието
5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични подходи при оралномоторните нарушения и при нарушения на хранителните механизми

ТЕРАПЕВТИЧНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ ПРИ НАРУШЕН КОНТРОЛ НАД САЛИВАЦИЯТА ПРИ ДИЗАРТРИЯ

  Дизартрията е  нарушение на звукопроизношението, което е  резултат от недостатъчна инервация на артикулаторните органи. Проявява се като нарушение на артикулацията, гласообразуването, темпа на речта, ритъма и интонацията. Най-често се наблюдава при деца, страдащи от церебрална парализа. В зависимост от формата на дизартрията се демонстрират различни промени в мускулния тонус, силата, издържливостта и координацията на …

ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ В РАННА ВЪЗРАСТ ПРИ ДЕЦА С ИЗОСТАВАНЕ В НЕВРО-ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

сп. Практическа Педиатрия, брой 9, 2009 г. Светлана Г. Картунова Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия при деца с проблеми в развитието, гр. София В последните години логопедичната практика все повече се ориентира към превенция, диагностика и терапия на нарушенията на говорните, езикови и комуникативни умения в ранна детска възраст. Стремежът е да се …

ЗНАЧЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО В БЕБЕШКА ВЪЗРАСТ

ИНТЕГРАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОРАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ   ЗА  РАЗВИТИЕТО НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ   Комуникацията е процес, чрез който хората общуват. Тя се развива като  проява и умение още от най-ранна възраст. Правилното формиране на комуникативните механизми, зависи от фактори още в пренаталния период. В този ранен етап се търсят двигателните реакции на плода, могат да се …

СЪБРАНО: „ЗА МОЗЪКА… С ЛЮБОВ”

Това е информация, която е така добре написана, че не намирам смисъл да я преразказвам в по-разбираема форма или да я обработвам по друг начин. Затова най-подходящо ми се стори да я цитирам, а също така и периодично да я допълвам с различни любопитни и нови неща. Извадките са предимно от книги, списания и други …

BRAIN GYM – СИСТЕМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИНЕЗИОЛОГИЯ

  Въведена през ’60-те години от Пол Денисън, „мозъчната“ гимнастика предлага прости упражнения, вдъхновени от тай-чи и акупунктурата. Според кинезитерапевтите мозъчната гимнастика подобрява комуникацията между нервните клетки и функционалните центрове, разположени в мозъка и тялото. Това помага на нервните импулси да се движат с по-голяма скорост, което е едно от условията за нормалното функциониране на …

THE LISTENING PROGRAM® – СИСТЕМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУХОВАТА ПРЕРАБОТКА

The Listening Program® (TLP) е музикален метод, базиран на звуковото възприятие, който въздейства на мозъчната дейност като стимулация, за подобряване на успеваемостта в дейностите в училище, на работа и в ежедневието. Систематичното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична променена класическа музика, която тренира мозъка да обработва звука по-ефективно. Това води до подобрения в: * …

СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ КАТО КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА В ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ В РАННА ВЪЗРАСТ (0-36М) ПРИ УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

публ. СБОРНИК доклади от Международна конференция “Логопедия и ранна интервенция на деца с увреждания” Албена 2015, изд. Логопедичен Център Ромел Сензорната интеграция като концептуална рамка в логопедичната  терапия в ранна възраст (0-36м) при участие на родителите Светлана Картунова „Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия“ София, България The Sensory Integration as a Concept Frame in Logopaedic Therapy …

Споделена сесия Сензорна терапия

Сесия Сензорна терапия, споделена между двама Линейното люлеене е мощен стимул за вестибуларната система, но когато е организирано в съчетание със социално-емоционални предизвикателства, то се превръща в комплексно, функциониращо на едно по-високо, психологическо, ниво преживяване. Тук двете деца се виждат за първи път и за единия предизвикателството е в това да приеме партньор в люлеенето, …