Showing 5 Result(s)

Представяне

Светлана Картунова  – магистър логопед и тифлопедагог с интереси и практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции.  Сертифициране и професионалната реализация: Сензорно-интегративна терапия  с елементи на Сензорна терапия по Jean Ayres (SIAT) Методи на Орално-моторна терапия (по Sara Rosenfeld-Johnson MS, CCC-SLP) Консултант по кърмене към Национална Асоциация за …

обучение

Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Център за психично здраве „Диагностика и консулт“организират двудневен обучителен тренинг на тема: РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ(Дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)водещи: Светлана Картунова и Жулиета Темникова За първи път в България се представя уеб-базиран въпросник за анамнестична информация …

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране (обучителен тренинг)

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

организират двудневен обучителен тренинг за специалисти на тема

ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ В ЛОГОПЕДИЧНАТА РАБОТА ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА И ДВИГАТЕЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

водещи: Светлана Картунова

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и  емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.  Ефективната работа на сензорните системи осигурява развитието на способностите за учене, усвояването на умения, задоволяването на нуждата от комуникация и нейното използване. Взаимодействието с околната среда и обработката на нейните въздействия изграждат стратегии за справяне с трудности, увереност в собствените способности и самостоятелност.

Трудностите в процесите на сензорна преработка се отразяват негативно върху възприемането на сигналите от средата и от собственото тяло, което пък възпрепятства адаптивните механизми. Нарушават се способностите за фокусиране върху дейности, развитието на двигателното планиране и изграждането на стратегии за справяне в ежедневни ситуации. В глобален план страда комуникацията, регулацията на емоциите и поведението.

Настоящето обучение предоставя теоретична информация за повишаване на познанията за  отражението на проблеми в сензорната преработка и двигателно планиране в развитието на комуникацията. Практическата насоченост на курса е за интегрирано използване на стратегии и различни техники за сензорна регулация. Ще бъде отделено внимание и на прилагането им в хода на логопедично въздействие при деца с проблеми в развитието. По време на тренинга ще има възможност за обсъждане и анализ на случай от практиката на участниците в тренинга при спазване на правилата за конфиденциалност и изискванията за представяне на казус.

 

Организация на обучението:

Обучението включва два модула с общо 32 часа (16+16) теоретичен и практически тренинг.

Място: Обединена терапевтична практика „Детски истории“
София, бул. „Цариградско шосе“ №23

Първи модул (16 часа) – 270 лв.

Събота и неделя по 8 часа – по обявената програма.

Дата: 14 и 5 март 2020 г. // 9:30 – 16:00 ч.

Втори модул – практически тренинг (16 часа) – 150 лв.

По желание участниците могат да преминат и практически тренинг (втори модул) до 3 месеца след първия. Допускат се до двама участници едновременно.

Провеждане: По предварителна договорка по 4 часа на ден – тренинг в режим на пряко наблюдение, участие и инструкции в терапевтична среда.

Дата: По индивидуална договорка според възможностите на участниците и организацията на терапевтичната практика.

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

РЕГИСТРАЦИЯ на следния линк:

Терапевтични стратегии при нарушения на сензорната преработка

Банкови детайли:
Получател: САФЕЯ ЕООД

Банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG56FINV91501016430108     BIC: FINVBGSF

Основание за плащане: Обучение СИЛ 1 – за първи модул и Обучение СИЛ 2 – за втори модул.

Контакти:

Обединена терапевтична практика „Детски истории“

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №23

тел.: 0887 454 868

https://www.facebook.com/detski.istorii/

Споделена сесия Сензорна терапия

Сесия Сензорна терапия, споделена между двама Линейното люлеене е мощен стимул за вестибуларната система, но когато е организирано в съчетание със социално-емоционални предизвикателства, то се превръща в комплексно, функциониращо на едно по-високо, психологическо, ниво преживяване. Тук двете деца се виждат за първи път и за единия предизвикателството е в това да приеме партньор в люлеенето, …