Светлана Картунова  – магистър логопед и тифлопедагог с интереси и практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции.

 

 Сертифициране и професионалната реализация:

  • Сензорно-интегративна терапия  с елементи на Сензорна терапия по Jean Ayres (SIAT)
  • Методи на Орално-моторна терапия (по Sara Rosenfeld-Johnson MS, CCC-SLP)
  • Консултант по кърмене към Национална Асоциация за Подкрепа на Кръменето (НАПК)
  • Сертифициран консултант от Международния борд за лактация и кърмене (IBCLC)
  • Проблеми в храненето при бебета и деца (по Marjorie Palmer, M.A, CCC-SLP)
  • Образователна кинезиология (Brain Gym)
  • Стимулиране на слуховата преработка (The Listening Program)
  • DIR®Floortime 101 – метод за интерактивно въздействие при деца от Аутистичен спектър и други проблеми в развитието

 

 Диагностика и скрининг на детското развитие чрез:

Логопедично изследване

Диагностика на сензорната преработка

DeGangi-Berk Test of Sensory Integration

Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™)

Denver II

Developmental Profile-3 (DP-3)

CARS-2

Oral-Motor Feeding Rating Scale

Test of Auditory and Visual Skills (TAVS)

Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/

Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)