За нас

Тук работят терапевти, които над 20 години вече помагат на деца с проблеми в развитието и комуникацията.

Кой основа “Детски истории”

Основател и управител на терапевтичния център е Светлана Картунова, магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 20-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има десетки сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца. 

Сертифициране и професионална реализация
 • Сензорно-интегративна терапия  с елементи на Сензорна терапия по Jean Ayres (SIAT)
 • Методи на Орално-моторна терапия (по Sara Rosenfeld-Johnson MS, CCC-SLP)
 • Консултант по кърмене към Национална Асоциация за Подкрепа на Кръменето (НАПК)
 • Сертифициран консултант от Международния борд за лактация и кърмене (IBCLC)
 • Проблеми в храненето при бебета и деца (по Marjorie Palmer, M.A, CCC-SLP)
 • Образователна кинезиология (Brain Gym)
 • Образователна психомоторика
 • Стимулиране на слуховата преработка (The Listening Program)
 • DIR®Floortime 101 – метод за интерактивно въздействие при деца от Аутистичен спектър и други проблеми в развитиет
 • MNRI® Archetype Movement Integration
 • MNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration
 • MNRI® Oral-Facial Reflex Integration Level 1
 • MNRI® NeuroTactile Integration
Диагностика и скрининг на детското развитие
 • Логопедично изследване
 • Диагностика на сензорната преработка
 • DeGangi-Berk Test of Sensory Integration
 • Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™)
 • Denver II
 • Developmental Profile-3 (DP-3)
 • CARS-2
 • Oral-Motor Feeding Rating Scale
 • Test of Auditory and Visual Skills (TAVS)
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)

За “Детски истории”

В обединената терапевтична практика работят логопеди, ерготерапевти, психолог и специален педагог. Организират се както индивидуални, така и групови сесии за деца с трудности в развитието и комуникацията. Целта е те и семействата им да получат цялостна подкрепа за проблемите, които срещат в ежденевието си.

Родителите на децата, които посещават терапевтичните сесии, могат да взимат участие в тях, като стремежът на терапевтите е да работят в екип с родителите, за да постигнат общата цел. Именно, да помогнат на децата да отключат пълния си потенциал.

В какво вярваме

Вярваме в капацитета на всяко дете и в неговия равен шанс за интеграция и развитие. Вярваме в потенциала на семейството да се изправя срещу трудностите и успешно да се справя с тях. Вярваме в интуицията на родителите, в тяхната неуморна енергия и желанието им да преместят планини за децата си. Видели сме го с очите си.

Ние разбираме вашите трудности

Нищо не ни е по-скъпо от детето. Чакаме го, тревожим се за него, даваме му всичко, на което сме способни. Когато обаче то изпитва трудности и поведението му не отговаря на определени очаквания, тогава сме истински объркани — не знаем как да помогнем и към кого да се обърнем най-напред.

Ние в “Детски истории” разбираме тези най-дълбоки тревоги. Виждаме как детските истории са семейни истории, истории от парка, детската градина и от всеки ден. Истории на отхвърляне и социално неравенство.

Какво предлагаме

Терапия

Всеки родителски въпрос за развитието на детето заслужава внимание. Навременната консултация е изключително полезна, защото може да предотврати задълбочаване на тревожните симптоми.

Ранното начало на адекватни занимания с детето, винаги подпомага правилното развитие на уменията му.

Умения по възраст

0-12 месеца
 • Разпознаване на близките хора в семейството
 • Посочване с пръстче
 • Опознаване на предмети
 • Захранване и дъвчене
 • Срички и бебешки думи
12-18 месеца
 • Прохождане
 • Пие от чаша
 • Съчетание на жестове и думички
 • Активно имитира действия и мимики
 • Изслушва и разбира кратко обяснение
 • Разпознава се в огледалото
 • Разглежда книжки и се интересува от картинките
18-24 месеца
 • Може да тича
 • Прави изречение от 2-3 думи
 • Опитва да се самообслужва и храни само
 • Пие от сламка
 • Съобщава за хигиенни нужди
 • Търси игра с други деца
 • Спазва познати правила и граници на поведение
 • Слуша и запомня приказки
24-36 месеца
 • Хвърля, хваща и рита топка
 • Успява да държи правилно молив
 • Храни се самостоятелно
 • Заиграва се поне за 10 минути
 • Води диалог
 • Изразява се с изречения
 • Играе на ролеви игри
 • Може да използва “Аз” вместо името си
 • Задава въпроса “Защо?”
3 години
 • Разбира думи за професии, качества на обекти, количество
 • Знае цветовете и ги назовава
 • Разбира бъдеще време и изчаква
 • Разбира местоимения, предлози и съюзи (и/или и др.)
 • Коментира, заявява желания и дискутира активно с цели изречения и включена употреба на някои служебни думи
 • Може да пее, да казва кратки стихчета

Диагностична консултация

Консултация или диагностика за развитието на детето се провежда само по заявка на родител/настойник. Информацията, която предоставя семейството е конфиденциална. Родителите присъстват и се включват във всеки етап на взаимодействие – наблюдение, сесии, терапевтично въздействие.

|

Какво казват родителите

“Всъщност, единствената причина все още да не сме емигририрали в някоя нормална държава е убедеността ни, че едва ли ще намерим други терапевти, които да дават всичко от себе си, за да може детето ни да напредва.”

Невероятно е да наблюдаваш как терапевтите от “Детски истории” се раздават от душа в работата си с тези семейства!

Не всички логопеди в София се съгласяваха да работят със случай като нашия. Благодарим, Съни!