Въведена през ’60-те години от Пол Денисън, „мозъчната“ гимнастика предлага прости упражнения, вдъхновени от тай-чи и акупунктурата.

Според кинезитерапевтите мозъчната гимнастика подобрява комуникацията между нервните клетки и функционалните центрове, разположени в мозъка и тялото. Това помага на нервните импулси да се движат с по-голяма скорост, което е едно от условията за нормалното функциониране на мозъчните центрове. В Института по кинезиология в Квебек дават сведения, че когато това движение е възпрепятствано, често може да се наблюдават проблеми с паметта.
Упражненията, включени в “мозъчната гимнастика”, стимулират именно потока на информация между центровете в лявото и дясното полукълбо.

Преди да започнете каквито и да са упражнения, трябва да знаете, че най-важното за правилното функциониране на всички системи в организма е приемането на много течности и здравословното хранене.

Известно е, че стареенето на организма започва със стареенето на мозъка. Кинезиологията е  наука за развитието на умствените способности и физическото здраве, чрез определени двигателни упражнения.

Съвременните кинезиологични методики, в това число Brain Gym, се насочват към активизирането на различни отдели на кората на главния мозък, което позволява да се развиват способностите на човека или да се коригират проблеми в различни области на психичните процеси.
Най-благоприятният период за развитието на интелектуалния потенциал е възрастта до 10 години, когато все още не е окончателно завършено функционалното формиране на мозъчната кора. След този период се разчита на т.нар. невропластичност на мозъчните структури, за да може да се правят промени в мозъчната организация и процеси.
Успешното обучение на децата зависи от своевременното развитие на  хемисферното взаимодействие и подбирането на индивидуални методи за отчитане на конкретния профил на функционална асиметрия на мозъчните полукълба.
Цел при съставянето на програма за гимнастика по Brain Gym  се явява  развитието на хемисферната специализация и хемисферното взаимодействие (синхронизацията на работата на мозъчните полукълба, развитие на способностите, паметта, вниманието, речта и мисленето).
По този начин, чрез развитие на моториката, ние може да създаваме предпоставки за подобряването на много от психичните процеси. Пример в това отношение е работата на В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтиева, А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, които доказаха влиянието на фината моторика на китката и пръстите на ръката върху речта, която е функция на висшата нервна дейност.
Под влияние на кинезиологичните тренировки в организма настъпват  положителни структурни изменения. Силата, равновесието, подвижността и  гъвкавостта на нервните процеси се осъществява на много високо ниво. Усъвършенства се регулиращата и координираща роля на нервната система. Brain Gym методиката позволява да се изявят скритите способности човека и да се разширяват границите на възможностите на мозъчната дейност.

Предложената методика включва упражнения, развиващи фината моторика на ръката в ранна възраст, дихателни упражнения, упражнения, развиващи мускулите на очите, езика и т.н. Известно е, че развитието на интелектуалните и мисловните процеси, трябва да започва с развитието на движенията на тялото и крайниците. Ръката, китката и пръстите имат най-голямо представителство  в кората на главния мозък.
Училищните методи на обучение тренират предимно лявото полукълбо, „игнорирайки” по този начин половината от интелектуалния потенциал на детето, както и особеностите на половата латерализация на полукълбата. Образованието, което се предлага в масовите училища е не само „лявохемисферно”, но и академично, което значи, че материала се поднася в готов вид и се повтаря нееднократно. В такава система на образование най-бързо напредват „лявохемсферните и дяснохемисферни момичета”, които бързо постигат висок успех. „Дяснохемисферните момчета” се оказват в неизгодно положение и по-често са жертва на т.нар. училищна невроза.
Занятията с децата по системата Brain Gym показват нейната висока ефективност. След кинезиологичните упражнения се повишават всички показатели на творческото и логическото мислене, а също така и интелектуалната дейност.
В последно време се отбелязва увеличаване на случаите на деца с различни нарушения на развитието, затруднения в обучението и трудности в адаптацията. За преодоляването на тези нарушения и предотвратяването на развитието на патологични състояния, грижата за психичното здраве включва провеждането на комплесна подкрепа. Един от компонентите на тази подкрепа се явява кинезиологичния тренинг.
Традиционните методи на психолого-педагогическото въздействие при детето не показват устойчиви положителни резултати, тъй като те не отстраняват първопричината за проблема. За разлика от тях, методът на кинезиологичната  корекция е насочен към механизма на възникване на психофизиологичното отклонение в развитието, което позволява не само да намалят симптома, но и да повишат функционирането, да подобрят продуктивността на протичане на психичните процеси. Прилагането му подобрява паметта, вниманието, речта, пространствените възприятия и преработка, фината и грубата моторика, понижава умората и повишава умението за волеви самоконтрол.

Освен това се отбелязват подобряване на почерка, на работоспособността, активизиране на интелектуалните и когнитивни процеси.
Тренингът с Brain Gym,  дава както непосредствен, така и дългосрочен (саморазвиващ се) ефект на повишаване на умствената работоспособност и оптимизиране на интелектуалните процеси.
Използвани ресурси, както и повече информация – на следните адреси:
http://www.braingym.org/
http://www.braingym.com/
http://www.newhorizons.org/spneeds/adhd/pederson.htm
http://www.youngerudite.ru/pub4.htm