CATEGORY: Актуални

БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

Course Access: Lifetime
Course Overview

Обучението е сертифицирано за присъждане на 1 кредит от МОН за повишаване на квалификацията
на педагогическите кадри.

ОБУЧЕНИЕТОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДЯВА ОНЛАЙН, без да се налага отделна регистрация. Материалите ще бъдат изпратени своевременно на участниците.

Курсът ще се състои на 14 и 15 ноември 2020 г. от 9:00 ч. в Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ бул. „Васил Левски“ №94 гр. София
Водещ: Светлана Картунова

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика.

Предоставя се теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално моторнитемеханизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.
Демонстрират се методи на прилагане на масажни и стимулиращи технически средства за въздействие на сензорната преработка и двигателна организация на оралната моторика.
Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в дългосрочен и краткосрочен план.

Цена: 250 лв.
За информация:
email: sosunnykids@gmail.com
M: 0887 454 868

Форма за регистрация:
https://forms.gle/sNTf5cTug7Kti1KP6

ВАЖНО!
При усложняване на епидемиологичната обстановка в страната имаме готовност за онлайн провеждане на обучението. Регистрираните участници ще бъдат информирани индивидуално.

Данни за банков превод:
Сафея ЕООД
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF