CATEGORY: Актуални

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране

Course Access: Lifetime
Course Overview

Доброто детско развитие се
основава
на
поява
и
еволюиране
на
неврофизиологични
и
емоционални
процеси,
които
имат
специфична
последователност,
синхронизация
и
баланс.
Ефективната
работа
на
сензорните
системи
осигурява
развитието
на
способностите
за
учене,
усвояването
на
умения,
задоволяването
на
нуждата
от
комуникация
и
нейното
използване.
Взаимодействието
с
околната
среда
и
обработката
на
нейните
въздействия
изграждат
стратегии
за
справяне
с
трудности,
увереност
в
собствените
способности
и
самостоятелност.

Трудностите
в
процесите
на
сензорна
преработка
се
отразяват
негативно
върху
възприемането
на
сигналите
от
средата
и
от
собственото
тяло,
което
пък
възпрепятства
адаптивните
механизми.
Нарушават
се
способностите
за
фокусиране
върху
дейности,
развитието
на
двигателното
планиране
и
изграждането
на
стратегии
за
справяне
в
ежедневни
ситуации.
В
глобален
план
страда
комуникацията,
регулацията
на
емоциите
и
поведението.

Настоящето
обучение
предоставя
теоретична
информация
за
повишаване
на
познанията
за
отражението
на
проблеми
в
сензорната
преработка
и
двигателно
планиране
в
развитието
на
комуникацията.
Практическата
насоченост
на
курса
е
за
интегрирано
използване
на
стратегии
и
различни
техники
за
сензорна
регулация.
Ще
бъде
отделено
внимание
и
на
прилагането
им
в
хода
на
логопедично
въздействие
при
деца
с
проблеми
в
развитието.
По
време
на
тренинга
ще
има
възможност
за
обсъждане
и
анализ
на
случай
от
практиката
на
участниците
в
тренинга
при
спазване
на
правилата
за
конфиденциалност
и
изискванията
за
представяне
на
казус.

Организация
на
обучението:

Обучението
включва
два
модула
с
общо
32 часа
 (16+16) теоретичен
и
практически
тренинг.

ОБУЧЕНИЕТО
ЩЕ
МОЖЕ
ДА
СЕ
ПРОСЛЕДЯВА
ОНЛАЙН,
без 
да 
се 
налага
 отделна
 регистрация.
Материалите 
ще 
бъдат
 изпратени 
своевременно
 на
 участниците.

Място:
 гр.
 Кюстендил,
 Терапевтична
з ала 
на 
Логопедичен
 кабинет
 „Бланико“.

Организирано
 е
 настаняване 
на
 участниците
 от
 други
 градове.
 Уговорените 
условия
 за
 настаняване ще
изпратим
 в
 потвърждението 
при 
регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ
 на следния
 линк:
Терапевтични
 стратегии при
 нарушения
 на
 сензорната
 преработка

Първи
модул 
(16 часа) 
– 270 лв.
 Събота 
и 
неделя 
по 
8 часа
– по
обявена
програма.
Дата:
24-25 октомври
2020 г.
// 9:00 – 17:00 ч.

ВАЖНО!
При
усложняване
на
епидемиологичната
обстановка
в
страната
имаме
готовност
за
онлайн
провеждане
на
обучението.
Регистрираните
участници
ще
бъдат
информирани
индивидуално.

Втори 
модул
(16 часа)
 – 150 лв.
 По
желание 
участниците
 могат 
да 
преминат
 и 
практически тренинг
 до 
3 месеца
 след
първия. 
Допускат 
се 
до 
двама 
участници 
едновременно.

Провеждане:
По
предварителна
договорка
по
4 часа
на
ден
– тренинг
в
режим
на
пряко
наблюдение,
участие
и
инструкции
в
терапевтична
среда.

Дата:
По
индивидуална
договорка
според
възможностите
на
участниците
и
организацията
на
терапевтичната
практика.

Обучението
завършва
с
получаването
на
удостоверение
с
описание
на
броя
обучителни
часове,
получената
информация
и
практическия
опит,
придобит
от
участниците.

В
таксата
за
участие
се
включват
печатни
материали
и
други
ресурси,
нужни
за
повеждането
на
обучението;
осигуряване
на
помещение
и
материално-технически
средства
за
провеждане
на
практическите
тренинги;
кафе-паузи.
На
всеки
участник
се
издава
фактура
за
платената
сума.
Фактурата
се
издава
при
получен
банков
превод
на
сумата.

Банкови
 детайли:

Получател:
САФЕЯ
 ЕООД

Банка
:
Първа 
Инвестиционна
 Банка
IBAN:
BG56FINV91501016430108
BIC: FINVBGSF
Основание
за 
плащане:
Обучение
СИЛ
1 – за
първи
модул
и
СИЛ
2 – за
втори
модул.
Контакти:
Обединена
 терапевтична
 практика
 „Детски
 истории“
 тел.: 
0887 454 868, 0876 448 873

http://sosunnykids.com/
https://www.facebook.com/detski.istorii/