РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Център за психично здраве „Диагностика и консулт“ организират двудневен обучителен тренинг на тема: РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ (Дигитална обработка на...

Логопедична терапия на оралномоторните и хранителните механизми

Обучението е сертифицирано за присъждане на 1 кредит от МОН заповишаване на квалификацията на педагогическите кадри. ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДЯВА ОНЛАЙН, без да се налага отделна регистрация. Материалите ще бъдат изпратени своевременно на участниците. Курсът ще...

БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

Обучението е сертифицирано за присъждане на 1 кредит от МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри. ОБУЧЕНИЕТОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДЯВА ОНЛАЙН, без да се налага отделна регистрация. Материалите ще бъдат изпратени своевременно на участниците. Курсът ще...